Меню Закрити

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

(умови обробки персональних даних)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Виконавця щодо нерозголошення і забезпечення захисту конфіденційності персональних даних Замовників (Користувачів), встановлює, яким чином Виконавцем збираються та обробляються персональні дані та інша конфіденційна інформація про Замовників (Користувачів), як такі персональні дані використовуються і розкриваються при відвідуванні Замовниками (Користувачами) сукупності веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням інтернет-сайту www.osvitabezmezh.com.ua/, а також відповідних сторінок instagram.com/osvitabezmezh та facebook.com/osvitabezmezh (далі – Сайт).

1.2. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. Використання Користувачем Сайту також означає надання ним згоди на обробку його  персональних даних та підтвердження, що Користувач повідомлений про порядок та мету, а також інші умови їх обробки відповідно до ст. ст. 6, 8, 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Використанням Сайту Замовник (Користувач) підтверджує, що має достатню правоздатність та дієздатність за законодавством України для надання згоди з цією політикою конфіденційності та згоди на обробку персональних даних на умовах, що тут викладені відносно себе або відносно осіб, для яких вона є батьком або опікуном.

2. ТЕРМІНИ

2.1. Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

2.2. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

2.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

2.4. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

2.5. Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;

2.6. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

2.7. Адміністрація – особи, які керують Сайтом, організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

3. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

3.2. Суб’єкт персональних даних має право:

3.2.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

3.2.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3.2.3. на доступ до своїх персональних даних;

3.2.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

3.2.5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

3.2.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

3.2.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

3.2.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

3.2.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

3.2.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

3.2.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

3.2.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

3.2.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

4.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Замовником (Користувачем) шляхом заповнення відповідних форм на Сайті, відправки засобами зв’язку і можуть включати в себе наступну інформацію:

– ім’я та прізвище Користувача;

– контактний телефон Користувача;

– адреса електронної пошти (e-mail);

– Skype-ID;

– номер, на який зареєстровані інші засоби зв’язку (Viber, Telegram, Whatsapp тощо).

Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів з метою виявлення шахрайства і вирішення технічних проблем.

4.2. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія заходів, використовувані браузери тощо) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 6.2 та 6.3 цієї Політики конфіденційності.

4.4. Виконавець та/або Адміністрація не перевіряють достовірність персональних даних, що надаються Користувачами.

5. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

5.1. Персональні дані Користувача Виконавець/Адміністрація Сайту може використовувати в цілях:

5.1.1. ідентифікації Користувача при заповненні анкети чи відповідних форм на Сайті.

5.1.2. встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки повідомлень від Користувача.

5.1.3. зберігання даних в системі сайту, в тому числі Google-сервісах, сервісах Facebook тощо, задля контролю наданих послуг.

5.1.4. визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

5.1.5. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

5.1.6. повідомлення Користувача Сайту про стан запиту.

5.1.7. надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей шляхом електронних повідомлень або за допомогою месенджерів.

5.2. Неперсоніфіковані дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет статистики, необхідні для покращення якості сайту, аналізу ефективності рекламних кампаній, швидкості завантаження Сайту тощо.

6. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

6.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, настільки, наскільки це необхідно для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки така обробка буде визнана Виконавцем доцільною. 

6.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленими законодавством України.

6.4. Виконавець/Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Виконавець/Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

7.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.